Subscribe Us

header ads

Pada Peringatan Ulang Tahun Al-Azhar, PCINU Mesir Mengadakan Dialog dan Peluncuran Bunga Rampai Keazharan

 


Hari Rabu sore (3/4), PCINU Mesir mengadakan Peringatan Ulang Tahun Al-Azhar ke-1084 di aula Kiai Haji Hasyim Asy’ari, Darbul Ahmar, Kairo. Turut menghadiri kegiatan ini; Al-Ustadz Abdul Muta’ali, MA., MIP., Ph.D. selaku Atdikbud KBRI Kairo, serta Dr. Husam Syakir, Dosen Fakultas I’lam Universitas Al-Azhar yang sekaligus Koordinator Pusat Informasi Al-Azhar dan media Shoutul Azhar. Peringatan ini dilengkapi dengan kegiatan Dialog dan Peluncuran Bunga Rampai Keazharan yang merupakan kodifikasi rubrik keazharan dari buletin bedug yang berisi pembahasan seputar masayikh Azhar. Rubrik keazharan dari Buletin Bedug yang menjelma Bunga Rampai Keazharan ini, penulisannya didorong oleh kurangnya referensi tentang Imam Akbar dalam bahasa Indonesia.

Dialog pada peringatan ulang tahun Al-Azhar ini disampaikan oleh Ikrom Mausuli dengan membawakan materi dari esai tulisannya yang berjudul “Ijtihad Kemanusiaan Imam Akbar Ahmad At-Tayib”, dan oleh Hafez Hasibuan dengan membawakan materi dari esai “Imam Akbar Al-Azhar sebagai Negarawan Prespektif Ibnu Khaldun”.

Ikrom Mausuli pada materinya menyampaikan kiprah Imam Akbar dalam menegakkan nilai kemanusiaan. Ikrom menjelaskan bahwa Imam Akbar menjunjung tinggi nilai kemanusiaan bukan hanya karena posisi atau jabatan, tapi semua itu berlandaskan kepada nilai teologis. Di sisi lain, Hafez Hasibuan menerangkan posisi Imam Akbar bukan hanya sebagai seorang agamawan, melainkan juga sebagai seorang negarawan.

Rentetan kegiatan Peringatan Ulang Tahun Al-Azhar ke-1084 yang digelar oleh PCINU Mesir ini diakhiri dengan bincang buku “Al-Mujaz Al-Latif fi ‘Alaqat Indunisiya bi Al-Azhar As-Syarif” oleh penulisnya, Dr. Husam Syakir.

 

Red: Ilmi Hatta

Editor: Muadz

 

Posting Komentar

0 Komentar